Joel Lundqvist - Vinnande ledarskap

Vinnande ledarskap, skapa effektiva team och att jobba tillsammans. Förmågan att guida oss själva och andra i rätt riktning spelar en betydande roll i hur vi gemensamt och individuellt uppnår ett gynnsamt resultat. Vinnande ledarskap är det centrala temat och även titeln på Joel Lundqvists föreläsning, och om någon vet vad han talar om, så är det han: tre VM-guld, fyra SM-guld och fyra CHL-titlar i bagaget.

Lyssna när Joel berättar om sin personliga resa, från när drömmar först tändes till han antog kaptensrollen i Frölunda 2009. Han diskuterar viktiga egenskaper i sitt tillvägagångssätt till ledarskap och de vinnande faktorer för de lag han har varit en del av. Han reflekterar över hur hans ledarstil har utvecklats genom åren och delar med sig av de ledare som har inspirerat honom.

Lundqvist går även in på organisatorisk utveckling och sina tankar om självledarskap. Föreläsningen avslutas med några tips för att ni ska kunna skapa ett vinnande team på er arbetsplats.

Vilka är nyckelfaktorerna när det kommer till vinnande ledarskap? Enligt Joel är det: ärlighet, tydlighet och passion.Joel Lundqvist - Vinnande ledarskap

Kreera web&design Logo